Skale oceny bólu

Poniżej znajdziesz materiały przydatne podczas przygotowania się do wizyty w AthleticoMed.

Pobierz skale oceny bólu

Skale oceniania bólu

Ból jest doznaniem subiektywnym, w codziennej praktyce klinicznej nie dysponujemy narzędziami lub badaniami umożliwiającymi obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu. Opracowano wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu – pozwalają na ocenę nasilenia bólu, ale także umożliwiają ocenę skuteczności leczenia, wpływu bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.

Skala numeryczna (NRS – Numerical Rating Scale)

1_4

Skala zawiera 10 stopni nasilenia bólu – od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najgorszy wyobrażalny ból.

Skala wzrokowo-analogowa (VAS – Visual Analogue Scale)

2

Skala ma postać linijki o długości 10 cm. Pacjent wskazuje palcem lub suwakiem nasilenie bólu od 0 – zupełny brak bólu do 10 – najsilniejszy wyobrażalny ból.

Skala Wong-Baker Faces Pain Rating

3_8

Skala wykrywania bólu neuropatycznego

1. Czy ból charakteryzuje się jedną lub kilkoma cechami podanymi poniżej?

TAK

NIE

a. pieczenie

   

b. palenie

   

c. bolesne uczucie zimna lub gorąca

   

d. wrażenie przechodzenia prądu elektrycznego

   
2. Czy ból jest związany z jednym lub kilkoma objawami wymienionymi poniżej, występującymi na tym samym obszarze?

a. mrowienie

   

b. kłucie

   

c. drętwienie

   

d. swędzenie

   

e. uczucie zimnych kończyn

   
3. Czy ból nasila się lub występuje

a. nocą

   

b. pod wpływem lekkiego dotyku

   

c. pod wpływem pocierania

   
4. Czy ból występuje w obszarze

a. palce

   

b. stopy, dłonie

   

c. obszar tzw. skarpetek i rękawiczek

   
5. Czy ból jest zlokalizowany na obszarze, w którym badanie wykazuje

a. osłabienie czucia dotyku

   

b. osłabienie czucia przy ukłuciu

   

c. zaburzenia odczuwania temperatury - zimna lub ciepła

   
 

Godzina bólu jest równie długa, jak dzień przyjemności.

Hipokrates

METODYKA LECZENIA I REHABILITACJI

POROZMAWIAJMY

UMÓW WIZYTĘ